Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

Informacje

Jesteśmy wielospecjalistyczną placówką diagnostyczno-orzeczniczo-terapeutyczną dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Przyjmujemy

Przyjmujemy dzieci, młodzież od wczesnego dzieciństwa do zakończenia kształcenia z:

 • uszkodzonym wzrokiem,
 • uszkodzonym słuchem,
 • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim,
 • z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • z zagrożeniem niedostosowania społecznego.

Prowadzimy:

 • konsultacje specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem, logopedą, lekarzem specjalistą,
 • indywidualne poradnictwo w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju, trudności rozwojowych, trudności szkolnych, trudności wychowawczych, udzielania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyboru ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną indywidualną i grupową dla dzieci z niepełnosprawnością (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera).

Wspomagamy

Wspomagamy szkoły i palcówki oświatowe w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Szczególnie polecamy:

 • Szkołę dla Rodziców (zajęcia wspierające kompetencje rodziców),
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • badania przesiewowe, wzorku, słuchu, mowy,
 • edukacyjno-zawodową metodę warsztatową podczas podejmowania decyzji w sprawie przyszłości, 
 • diagnozę Integracji Sensorycznej,
 • spotkania tematyczne z Radami Pedagogicznymi.

Pomocy udzielamy bezpłatnie

Serdecznie zapraszamy.

Інформація

Ми є багатопрофільним діагностичним, атестаційним та лікувальним закладом для дітей та підлітків з особливими освітніми потребами та їх батьків, опікунів та педагогів.

Ми приймаємо
Ми приймаємо дітей та молодь від раннього дитинства до закінчення навчання з:

 • пошкоджений зір,
 • пошкоджений слух,
 • помірна, важка, глибока інтелектуальна недостатність,
 • з аутизмом і синдромом Аспергера,
 • із загрозою соціальної дезадаптації.

Ми біжимо:

 • консультації спеціалістів психолога, педагога, логопеда, лікаря-спеціаліста,
 • індивідуальне консультування з питань: підтримки раннього розвитку, труднощів розвитку, шкільних труднощів, виховних труднощів, надання форм психолого-педагогічної допомоги, вибору освітнього та професійного шляху,
 • логопедична, педагогічна, індивідуальна та групова психологічна терапія для дітей з обмеженими можливостями (зокрема з аутизмом та синдромом Аспергера).

Ми підтримуємо

Ми підтримуємо школи та навчальні заклади у наданні психолого-педагогічної допомоги учням з особливими освітніми потребами, подолання складних та кризових ситуацій.

Особливо рекомендуємо:

 • Школа для батьків (заняття з підтримки батьківських компетенцій),
 • Тренінг соціальних навичок (TUS),
 • скринінгові тести, зір, слух, мова,
 • метод навчально-професійного практикуму при прийнятті рішень про майбутнє,
 • діагностика сенсорної інтеграції,
 • тематичні засідання з педагогічними радами.

Ми надаємо допомогу безкоштовно

Ласкаво просимо.