Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

Misja

Nasza Poradnia obejmuje swoim działaniem powiat łódzki i powiaty wskazane przez władze oświatowe.

Jesteśmy zespołem specjalistów i doradców oferujących wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc. Popularyzujemy wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i socjologiczną przyczyniającą się do kształtowania środowiska bardziej sprzyjającego realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nasze działania adresujemy szczególnie do dzieci i młodzieży z deficytami w stanie zdrowia, niepełnosprawnej, do rodziców, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, innych specjalistów. Działamy tak, aby znaleźć optymalne rozwiązanie problemu naszego podopiecznego i współpracujemy w sposób partnerski z rodzicami, placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi specjalistami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

W naszej pracy kierujemy się zasadami humanizmu:

  • dobrem dziecka i poszanowania jego praw,
  • poszanowaniem praw i kompetencji rodziców,
  • akceptacją klienta, wyrażająca się zrozumieniem i nawiązaniem bezpiecznego i profesjonalnego kontaktu.

Nasz główny cel – pomoc dziecku i jego rodzinie – osiągamy, podejmując działania profilaktyczne, diagnostyczne, doradcze i terapeutyczne.

Odpowiadając na potrzeby dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomagamy zmniejszyć stopień dysfunkcjonalności poprzez:

  • wspieranie rozwoju z wykorzystaniem potencjału i mocnych stron dziecka,
  • pomoc w wyborze optymalnej ścieżki edukacyjnej w kontekście przyszłej kariery życiowej.

Zmierzamy do podnoszenia poziomu funkcjonowania jednostki w jej najbliższym środowisku i w społeczeństwie.

Wizja

Głównym kierunkiem naszego działania jest dążenie do kompleksowej, holistycznej diagnozy funkcjonalnej. 

Dążymy do stworzenia takiej bazy materialnej i kadrowej, która umożliwi realizację celów na jak najwyższym poziomie. W swojej pracy odpowiadamy na bieżące i zmieniające się potrzeby środowiska.

Rozszerzamy ofertę o działania podnoszące prospołeczną aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, aż do momentu ukończenia edukacji.