Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

Misja

Nasza Poradnia obejmuje swoim działaniem powiat łódzki i powiaty wskazane przez władze oświatowe.

Jesteśmy zespołem specjalistów i doradców oferujących wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc. Popularyzujemy wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i socjologiczną przyczyniającą się do kształtowania środowiska bardziej sprzyjającego realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nasze działania adresujemy szczególnie do dzieci i młodzieży z deficytami w stanie zdrowia, niepełnosprawnej, do rodziców, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, innych specjalistów. Działamy tak, aby znaleźć optymalne rozwiązanie problemu naszego podopiecznego i współpracujemy w sposób partnerski z rodzicami, placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi specjalistami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

W naszej pracy kierujemy się zasadami humanizmu:

  • dobrem dziecka i poszanowania jego praw,
  • poszanowaniem praw i kompetencji rodziców,
  • akceptacją klienta, wyrażająca się zrozumieniem i nawiązaniem bezpiecznego i profesjonalnego kontaktu.

Nasz główny cel – pomoc dziecku i jego rodzinie – osiągamy, podejmując działania profilaktyczne, diagnostyczne, doradcze i terapeutyczne.

Odpowiadając na potrzeby dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomagamy zmniejszyć stopień dysfunkcjonalności poprzez:

  • wspieranie rozwoju z wykorzystaniem potencjału i mocnych stron dziecka,
  • pomoc w wyborze optymalnej ścieżki edukacyjnej w kontekście przyszłej kariery życiowej.

Zmierzamy do podnoszenia poziomu funkcjonowania jednostki w jej najbliższym środowisku i w społeczeństwie.

Wizja

Głównym kierunkiem naszego działania jest dążenie do kompleksowej, holistycznej diagnozy funkcjonalnej. 

Dążymy do stworzenia takiej bazy materialnej i kadrowej, która umożliwi realizację celów na jak najwyższym poziomie. W swojej pracy odpowiadamy na bieżące i zmieniające się potrzeby środowiska.

Rozszerzamy ofertę o działania podnoszące prospołeczną aktywność dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, aż do momentu ukończenia edukacji.